حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه: آقای عباس غفاری

تلفن تماس: 34134182-086

 

مجموعه فعالیت­های حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی دبیرخانه هیأت امنای استان شامل موارد ذیل می­باشد:

- برگزاری شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی استان به صورت ماهانه با حضور معاونین آموزشی کلیه واحدها و مراکز آموزشی استان

- برگزاری کمیته های ذیل به صورت ماهانه:

  - آمایش و گسترش رشته ها

  - جایابی و تکمیل ساعات موظفی اعضای هیأت علمی

  - جایابی دانشجویان ثبت نام شده که ظرفیت کلاس آنان به حد نصاب نرسیده است.

  - برگزاری کمیسیون موارد خاص آموزشی واحدها و مراکز دانشگاهی استان به صورت هفتگی