میراث فرهنگی و صنایع دستی استان

وجود جاذبه‌هاي غني تاريخي، همانند آتشکده‌ها و معابد زرتشتي، بقايا و تپه‌ها و سنگ‌نگاره‌هاي باستاني، بقعه ها و امامزاده ها، مساجد، بازارها و بافت قديمي شهرهاي کهن اسلامي، جاذبه‌ها و چشم‌اندازهاي اکوتوريستي، طبيعي، چشمه‌هاي آبگرم و معدني و باغ‌‌هاي گل و گياهان دارويي از منابع گردشگري است که مي‌تواند نقش عمده‌اي در توسعه اقتصادي، فرهنگي و ايجاد اشتغال و جذب درآمد مناسب براي استان داشته باشد.

از صنایع دستی استان می توان به قالی، جاجیم، سفال، زیلو و گیوه اشاره نمود.