مشاهیر استان

استان ‌مرکزی ‌را ‌با ‌نام ‌بزرگمرد ‌تاریخ ‌معاصر حضرت امام خمینی(ره) می‌شناسند. ‌بزرگ شخصیتی ‌که‌ دنیا ‌از ‌وجود ‌گرانقدرش ‌تاثیر ‌گرفت‌ و نام ‌مبارکش‌ برای ‌همیشه ‌تاریخ ‌با ‌آهنگی ‌دلنشین ‌گوش‌ و ذهن ‌و قلب ‌مسلمین ‌و مستضعفین را نوازش می دهد.

 

وجود دیگر علمای وارسته و شخصیتهای فرهیخته و رجال برجسته سیاسی و فرهنگی، شعرا و ادیبان و سایرین نام این استان را بهتر به جهانیان معرفی می کند.