واحدها و مراکز استان

IMAGE

برگزاری دومین نشست شورای اقامه نماز استان مرکزی به میزبانی واحد اراک

IMAGE

دومین نشست شورای اقامه نماز استان مرکزی به میزبانی واحد اراک برگزار و قرار شد که نخستین جشنواره استانی نماز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شود. به نقل از اداره کل روابط عمومي و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامي اراك، به نقل از اداره کل روابط عمومی...

درخشش دانشجویان، استادان و کارکنان واحد اراک در بیست یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی، فرهنگی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

IMAGE

درخشش دانشجویان، استادان و کارکنان واحد اراک در بیست یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی، فرهنگی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی درخشش دانشجویان، استادان و کارکنان واحد اراک در بیست یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی، فرهنگی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد...

بازديد هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی از امكانات رشته داروسازی واحد اراک

IMAGE

  بازديد هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی از امكانات رشته داروسازی واحد اراک به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور تصویب رشته داروسازی واحد اراک دکتر سیدعلی ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی ، دکتر محمد...

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی درواحد اراک

IMAGE

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی درواحد اراک به نقل از اداره کل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اراك ، نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان مرکزی با حضور دکتر علیرضا نظام‌آبادی دبیرهیأت...

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی درواحد اراک

IMAGE

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی درواحد اراک به نقل از اداره کل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اراك، کارگاه آموزشی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی با حضور دکترحبیب الله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا نظام آبادی...

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی