واحدها و مراکز استان

IMAGE

برگزاري جلسه شوراي پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي در واحد فراهان

IMAGE

برگزاري جلسه شوراي پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي در واحد فراهان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد فراهان ،جلسه شوراي پژوهش و فن آوري استان مركزي با حضور دكترابراهیم واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي ،دكتر...

برگزاری دومین نشست شورای اقامه نماز استان مرکزی به میزبانی واحد اراک

IMAGE

دومین نشست شورای اقامه نماز استان مرکزی به میزبانی واحد اراک برگزار و قرار شد که نخستین جشنواره استانی نماز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شود. به نقل از اداره کل روابط عمومي و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامي اراك، به نقل از اداره کل روابط عمومی...

درخشش دانشجویان، استادان و کارکنان واحد اراک در بیست یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی، فرهنگی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

IMAGE

درخشش دانشجویان، استادان و کارکنان واحد اراک در بیست یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی، فرهنگی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی درخشش دانشجویان، استادان و کارکنان واحد اراک در بیست یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی، فرهنگی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد...

بازديد هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی از امكانات رشته داروسازی واحد اراک

IMAGE

  بازديد هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی از امكانات رشته داروسازی واحد اراک به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور تصویب رشته داروسازی واحد اراک دکتر سیدعلی ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی ، دکتر محمد...

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی درواحد اراک

IMAGE

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی درواحد اراک به نقل از اداره کل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اراك ، نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان مرکزی با حضور دکتر علیرضا نظام‌آبادی دبیرهیأت...

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی